Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas prie Lietuvos mokslo periodikos asociacijos.

Institutas yra pagrindinė lietuvių literatūros ir tautosakos mokslo institucija, kurioje plėtojamos ilgalaikės mokslo programos, leidžiami fundamentalūs mokslo šaltiniai, monografijos, studijos, mokslo žurnalai. Institutas vykdo daug sklaidos darbų plačiajai visuomenei ir veikia kaip stipriausias lituanistinis akademinės leidybos centras. Pastaraisiais metais Institutas tapo svarbiausia moksline institucija, kuriančia lituanistinio ugdymo programas ir mokymo priemones švietimo sistemai. Institute kaupiami šiuolaikiniams lituanistikos tyrimams būtini ištekliai, sisteminami, skaitmeninami ir skelbiami lietuvių literatūros ir tautosakos archyvo bei rankraštyno duomenys.

Institutas yra keturių recenzuojamų mokslo periodikos leidinių leidėjas:
Colloquia
Tautosakos darbai (Folklore Studies)
Senoji Lietuvos literatūra (Early Lithuanian Literature)
Acta litteraria comparativa