Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“

ISSN 1648-0570 

Mokslinė redaktorė  dr. Viktorija Piščalkienė

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro leidinys slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.

Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį.