Apie Higienos institutą

1997 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (dabar – Higienos institutas) pradėjo leisti specializuotą periodinį laikraštį slaugytojams „Šalpusnis“. 2001 metais „Šalpusnis“ buvo pervadintas į žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“. Žurnalas leidžiamas nepertraukiamai ir pasiekia skaitytojus kartą per mėnesį. Nuo 2015 metųpublikuojami recenzuojami moksliniai straipsniai. Nuo 2020 metų liepos atviros prieigos periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas nemokamai leidžiamas tik elektroniniu formatu. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (dabar – Higienos institutas) išleido pirmą slaugos istorijos knygą „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“.

Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 28 d.

Higienos institutas

Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“

ISSN 1648-0570 / ISSN 2669-1760 (online)
redaktorė Teresė Gužauskienė (Higienos institutas)

Žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Žurnale dirba dvi redakcinės kolegijos – mokslinė redakcinė kolegija ir redakcinė kolegija (mokslinė redaktorė dr. Viktorija Piščalkienė).

Žurnale publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai. Mokslinius recenzuojamus straipsnius recenzuoja sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) specialistai, turintys mokslo laipsnius.

Ne mokslo žurnalo dalyje publikuojamos klinikinių situacijų analizės, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos, mokomieji ir informaciniai straipsniai. Redakcinę kolegiją sudaro sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos, asociacijos ir draugijos.

Visuomenės sveikata

ISSN 1392-2696
vyr. redkatorius dr. Romualdas Gurevičius, Higienos institutas

Žurnalas Visuomenės sveikata pradėtas leisti 1996 m. tuometinio  Higienos instituto direktoriaus Vytauto Jurkuvėno iniciatyva. Žurnalas skirtas mokslininkams, studentams, sveikatos apsaugos organizatoriams ir administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, edukologams, gydytojams ir kitiems skaitytojams, besidomintiems šalies gyventojų ar atskirų jos grupių sveikatos ir ją veikiančių veiksnių problemomis.

Esant poreikiui žurnalas leidžia specialius žurnalo numerius  – priedus, skirtus konkrečiai tematikai (pvz., radiacinės saugos tematikai), arba konferencijų medžiagai pristatyti. (pvz., tarptautinės konferencijos „Visuomenės sveikatos aktualijos“ medžiaga)

Nuo 2005 metų žurnalas indeksuojamas Index Copernicus duomenų bazėje.