Konferencijos programa: https://www.ibsc2023.kf.vu.lt/lt/programa/

Išsamiau apie konferenciją.

Periodinė spauda, kaip masinės komunikacijos priemonė, atspindi kolektyvinį santykį su visuomene. Tai ketvirtoji valdžia, kuri valdo žmoniją be įstatymų ir bausmių, nešdama atsakomybę skaitytojui ir valstybei. Rytų, Vidurio ir Šiaurės Europos tautos į periodinės spaudos epochą įžengė skirtingu laiku XVIII a. vid. – XIX a. pr., bet visos jos siekė moderniai prisitaikyti prie kintančių laiko sąlygų.

Periodikos pirmtakas lietuvių kalba „Nusidavimai Dievo karalystėje“, pasirodęs 1823 m. Tilžėje (Mažoji Lietuva, Prūsijos karalystė), buvo šio dėsningo informacijos ir komunikacijos plėtros bei kaitos proceso dalis. Su kiekviena diena pasaulinės spaudos apimtys didėjo, keitėsi ir visuomenės, pasinerdamos į įvairialypę informacinę būtį, spauda tapo modernaus žmogaus įvaizdžio dalimi.

Periodinė spauda skaitmeniniame amžiuje transformavosi, atsirado naujų leidybos būdų, informacijos pateikimo formų ir formatų. Pirmasis periodinis skaitmeninis leidinys Lietuvoje pradėjo eiti 1998 m.

Konferencija skiriama lietuviškosios periodinės spaudos 200 metų sukakčiai paminėti ir aptarti periodinių leidinių istorinės kaitos ir jų paveldo tyrimus, šiandienos periodikos leidybos ir sklaidos savitumus, išryškinti svarbiausius šiuolaikinės periodinės spaudos leidybos pokyčius, su kuriais susiduria Baltijos šalių ir joms artimų šalių tinklaveikos visuomenės.

Organizatorius
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Partneris
Lietuvos mokslo periodikos asociacija

Konferencijos formatas
Nuotolinė

Konferencijos kalba
Anglų

Svarbiausios datos
2023 m. spalio 19–20 d. – konferencija

Kontaktiniai asmenys
Konferencijos organizacinio komiteto sekretorė Kristina Gedvilaitė, el. paštas: [email protected]

Adresas susirašinėjimui
Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva