Dalinamės 2023 m. spalio 19-20 d. vykusios konferencijos vaizdo įrašu: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5bz0dbXpVagtcHnv4uvApkhvCakzohMr

Spalio 20 d. viena iš sesijų buvo skirta aptarti periodiniams leidiniams ir skaitmeninei leidybai, kurią moderavo asociacijos valdybos narė prof. dr. Rita Vaičekauskaitė.

Sesijos įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=5DKdesOO6CM&list=PL5bz0dbXpVagtcHnv4uvApkhvCakzohMr&index=5

Sesijos programa (anglų kalba):
9:00–9:10
Opening of the second day of the conference

5 session. Periodicals and digital publishing

Moderated by Prof. Dr. Rita Vaičekauskaitė

9:10–9:35
Martyn Rittman
Crossref, United Kingdom
The Research Nexus: Mapping the Complexity of Research Outputs

9:35–10.00
Vincas Grigas
Vilnius University, Lithuania
An Exploratory Study into Maturity of Scholarly Journals Publishing Technologies in Lithuania

10:00–10:25
Arūnas Gudinavičius, Vincas Grigas
Vilnius University, Lithuania
Scholarly Journal Publishers in Small Language Country: the Case of Lithuania

10:25–11:00 Coffee break

11:00–11:25
The guest speaker’s presentation
Andrius Šuminas
Vilnius University, Lithuania
Geographical Disparity in Editorial Boards of Lithuanian Scientific Journals: an Overview of Different Science Disciplines

11:25–11:50
Iryna Kuchma
EIFL, Lithuania
Supporting Diamond OA in Lithuania

11:50–12.15
Alvida Kasiulytė
Martynas Mažvydas National library of Lithuania
International Standard Serial Numbering (ISSN) in Lithuania

12.15–12.45
Closing discussion of the second day of the conference

Trumpai apie konferenciją:
Periodinė spauda, kaip masinės komunikacijos priemonė, atspindi kolektyvinį santykį su visuomene. Tai ketvirtoji valdžia, kuri valdo žmoniją be įstatymų ir bausmių, nešdama atsakomybę skaitytojui ir valstybei. Rytų, Vidurio ir Šiaurės Europos tautos į periodinės spaudos epochą įžengė skirtingu laiku XVIII a. vid. – XIX a. pr., bet visos jos siekė moderniai prisitaikyti prie kintančių laiko sąlygų.

Periodikos pirmtakas lietuvių kalba „Nusidavimai Dievo karalystėje“, pasirodęs 1823 m. Tilžėje (Mažoji Lietuva, Prūsijos karalystė), buvo šio dėsningo informacijos ir komunikacijos plėtros bei kaitos proceso dalis. Su kiekviena diena pasaulinės spaudos apimtys didėjo, keitėsi ir visuomenės, pasinerdamos į įvairialypę informacinę būtį, spauda tapo modernaus žmogaus įvaizdžio dalimi.

Periodinė spauda skaitmeniniame amžiuje transformavosi, atsirado naujų leidybos būdų, informacijos pateikimo formų ir formatų. Pirmasis periodinis skaitmeninis leidinys Lietuvoje pradėjo eiti 1998 m.

Konferencija skiriama lietuviškosios periodinės spaudos 200 metų sukakčiai paminėti ir aptarti periodinių leidinių istorinės kaitos ir jų paveldo tyrimus, šiandienos periodikos leidybos ir sklaidos savitumus, išryškinti svarbiausius šiuolaikinės periodinės spaudos leidybos pokyčius, su kuriais susiduria Baltijos šalių ir joms artimų šalių tinklaveikos visuomenės.

Organizatorius
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Partneris
Lietuvos mokslo periodikos asociacija

Konferencijos formatas
Nuotolinė

Konferencijos kalba
Anglų

Svarbiausios datos
2023 m. spalio 19–20 d. – konferencija