Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) nariai kviečiami į visuotinį narių susirinkimą, kuris  vyks 2016 m. balandžio 22 d., penktadienį, 11.00 val., Saulėtekio al. 11,  Vilniaus Gedimino technikos universiteto Centrinių rūmų 109/3 k.

Visuotinis susirinkimas svarstys ir tvirtins 2015 m. veiklos ir finansinę asociacijos ataskaitas bei rinks LMPA prezidentą, valdybą, valdybos pirmininką bei revizorių.

Numatyta darbotvarkė:

1. 2015 m. veiklos ataskaitą pristatys  prezidentė Eleonora Dagienė.

2. 2015 m. finansinės veiklos ataskaitą pristatys revizorius Eugenijus Chlivickas.

3. Diskusijos ir ataskaitų tvirtinimas.

4. Kandidatų į LMPA prezidento, valdybos narių ir valdybos pirmininko pozicijas pasisakymai.

5. Rinkimų procedūra.

 

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki balandžio 15 d.

Negalintieji dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, turi galimybę balsuoti el. paštu.