Technologijos ir menas

ISSN 2029-400X

Vyriausioji redaktorė:  Doc. Dr. Asta Anikėnienė

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) nuo 2010 metų leidžia periodinį mokslinį žurnalą „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“. Žurnalas skirtas publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus įvairiomis mokslo sričių tematikomis – technologijų, socialinių, humanitarinių, gamtos, žemės ūkio ir fizinių mokslų sričių. Pagrindinė šio žurnalo misija yra skleisti naujas idėjas bei inovatyvius metodus nuolat besikeičiančioje informacinių technologijų aplinkoje.