Dr. Jūratė Kuprienėdr. Žibutė Petrauskienė, projektas eLABa 

Pranešimas konferencijoje   Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė   2015 m. kovo 18 d., Vilnius, Lietuva.

 

Pranešimo   PDF   ir vaizdo įrašas  VIDEO   

 

Įgyvendinus projektą „eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“ sukurta vieninga, procesų nedubliuojanti, patogi ir lengvai administruojama bei prieinama Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema eLABa, veikianti kaip nacionalinė (arba institucinė) talpykla. Vykdant projektą sukurta arba patobulinta sistemos sandara ir funkcijos bei parengti atitinkami teisiniai dokumentai, kurie gali būti pavyzdžiu Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms. Naujoji sistema be kita ko leis autoriui ne tik registruoti savo produkciją, bet ir įkelti viso teksto dokumentus bei suteikti atvirąją prieigą prie jų. Pranešime bus pristatoma eLABa talpykla, jos funkcijos ir galimybės, ir ryšium su tuo – analizuojama, kiek ir kaip atviroji prieiga gali būti naudinga mokslininkui ar mokslo žurnalui, jo panaudai, matomumui, vertinimui.

 

Žibutė Petrauskienė

Dr. Žibutė Petrauskienė. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vedėja, MIDAS projekto funkcinės dalies koordinatorė. VU bibliotekoje dirba nuo 1986 m. 2008 m. VU Komunikacijos fakultete apgynė disertaciją bei gavo Humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Atsakinga už mokslinės komunikacijos veiklų strategijos planavimą ir įgyvendinimą VU bibliotekoje, mokslo informacijos sklaidos ir prieigos prie VU mokslo produkcijos veiklų koordinavimą, mokslinės komunikacijos veiklų ir projektų rengimą bei administravimą.

 

Jūratė Kuprienė

Dr. Jūratė Kuprienė. Vilniaus universiteto (VU) bibliotekos direktorė inovacijoms ir infrastruktūros plėtrai, Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo koordinatorė, VU Komunikacijos fakulteto lektorė. 2012 m. VU Komunikacijos fakultete apgynė disertaciją ir gavo Humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Atsakinga už VU bibliotekos informacinių sistemų bei technologijų kūrimo, palaikymo ir plėtros, mokslo duomenų bei informacijos valdymo veiklas, infrastruktūros priežiūros ir plėtros, atitinkamų projektų inicijavimą, organizavimas ir t.t.