LOGOS –  religijos,  filosofijos,  komparatyvistikos ir meno žurnalas

ISSN 0868-7692

Vyr.  redaktorė – Dalia Marija Stančienė

Vyr. redaktorės pavaduotojas – Gintautas Vyšniauskas

Eina keturis kartus per metus (papildomai leidžiami teminiai žurnalo numeriai). Straipsniai pateikiami skyriams „Mokslinė mintis“, „Kultūra“, „Menas“, „Jaunųjų opusai“, recenzuojami dviejų recenzentų (mokslo daktarų).

Žurnalas registruotas ir referuojamas tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse:
1. Thomson ISI Arts and Humanities Citation Index
2. Scopus
3. Philosopher’s Information Center
4. CEEOL
5. EBSCO Pubishing