Pero Šipka, Centre for Evaluation in Education and Science, Belgrade, Serbia

Angl. Journals quality enforcement: An approach to support publishing in developing, transition, emerging and small countries

Pranešimas  konferencijoje  „Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą

 

Pranešimo įrašas anglų kalba     VIDEO       ir   PDF

 

Kokybės vadybos koncepcija  yra svarbi visose akademinėse srityse, ypač mokslo žurnalų leidyboje.

Serbijos  studijų ir mokslo kokybės vertinimo centras (CEON/CEES), siekdamas užtikrinti Serbijos mokslo žurnalų kokybę ir jų atitiktį aukštiems tarptautiniams standartams, įdiegė šiuolaikinių technologinių priemonių rinkinį. Šios priemonės, integruotos į mokslo žurnalo leidybos procesus nuo jo sudarymo iki publikavimo, turėtų garantuoti žurnalo leidybos kokybę ir skatinti visus dalyvius laikytis konkrečių griežtų taisyklių. Nuolat atliekama cituojamumo ir  panaudos statistika suprantama kaip viena iš kokybę užtikrinančių priemonių.

Kokybės užtikrinimo priemonių rinkinį sudaro:
1)  automatinis reikšminių žodžių parinkimas iš žurnalo redaktoriaus sudaryto tezauro;
2) cituojamų šaltinių sutikrinimas su jų minėjimu rankraščio tekste;
3) cituojamų šaltinių bibliografinis sutvarkymas pagal žurnalo pasirinktą stilių;
4) CrossCheck paslauga rankraščio originalumui nustatyti ir plagijavimo prevencijai užtikrinti;
5) cituojamumo stebėsena siekiant išvengti dirbtinai padidinto žurnalo cituojamumo rodiklio;
6) patvirtintų leidybai rankraščių parengimas XML formatu, siekiant jų publikavimo PDF ir HTML formatais;
7)  priemonė recenzavimo procedūroms stebėti.

Kokybės užtikrinimo priemonės sukurtos po Serbijoje ir regione leidžiamų mokslo žurnalų ilgametės stebėsenos ir jų vertinimo. Buvo nustatyta, kad nekokybiška leidyba trukdo žurnalams būti prestižiniams, patikimiems, atrandamiems dideliame mokslinės informacijos sraute ir  indeksuotiems tarptautinėse duomenų bazėse.

Po dvejų metų bandomojo projekto, kuriame dalyvavo 50 nacionalinių žurnalų, mokslo žurnalų kokybės užtikrinimo modelis (SEESAmE: South East European Science Ameliorated through Evaluation) jau įdiegtas ir galėtų būti gerosios praktikos pavyzdys besivystančioms šalims, finansuojančioms nacionalinių žurnalų leidybą, ir apskritai visiems mokslo žurnalų leidėjams.

 

Pero Sipka

Pero Šipka, mokslų daktaras. Didžiąją karjeros dalį jis praleido dėstydamas statistikos, metodologijos ir informacijos mokslų dalykus Novi Sado universitete, Serbijoje. Šiuo metu jis yra universiteto doktorantų vadovas. Nuo 2002 m. laimėjęs konkursą Pero Šipka užima Švietimo ir mokslo vertinimo centro, esančio Belgrade, prezidento pareigas. Centras yra ne pelno siekianti mokslo institucija, dirbanti Vyriausybei ir nepriklausomai diegianti šiuolaikinius mokslo vertinimo modelius Serbijoje.

Pagrindiniai  jo moksliniai tyrimai susiję su Serbijos ir regiono leidžiamais žurnalais. Daugiausiai dėmesio skiriama regiono žurnalų reikšmingumo ir formalių bibliometrinių rodiklių santykiui, pabrėžiant mokslo žurnalų leidyboje kylančius neetiškos veiklos klausimus.

Remdamasis ilgamečiais tyrimais jis sukūrė nacionalinių žurnalų stebėsenos, reitingavimo ir sklaidos modelius. Jiems įgyvendinti sukurtos šios priemonės: SCIndex – Serbijos cituojamumo indeksas, Bibliometrinė žurnalų ataskaita ir DOPISNIcA, CERIF modeliuota sistema, apimanti mokslo institucijų veiklos ataskaitą nacionaliniu lygmeniu.

Pero Šipka yra paskelbęs nemažai straipsnių, publikuotų konferencijų rinkiniuose ir žurnaluose. Publikacijos yra daugiausia taikomojo pobūdžio, poleminės formos, siekiant atviro, duomenimis grįsto ir objektyvaus vertinimo.