Institutas leidžia keturis recenzuojamus mokslo žurnalus:

Colloquia. ISSN 1823-3737 (spausdintas)
Vyriausioji redaktorė prof. dr. Gitana Vanagaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas), atsakingoji redaktorė dr. Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Tautosakos darbai (Folklore studies). ISSN 1392-2831 (spausdintas)
Vyriausioji redaktorė doc. dr. Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Senoji Lietuvos literatūra (Early Lithuanian Literature). ISSN 1822–3656 (spausdintas)
Vyriausiasis redaktorius doc. dr. Mintautas Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Acta litteraria comparativa. ISSN 1822-5608 (spausdintas), ISSN 2351-7387 (on-line)
Vyriausioji redaktorė dr. Laura Laurušaitė (Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)