Lietuvos verslo kolegija prisijungė prie Lietuvos mokslo periodikos asociacijos.

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) yra 1994 metais Klaipėdoje įkurta moderni, atvira visuomenei, nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti į šiuolaikinę Lietuvos ir Europos darbo rinką orientuotus socialinių ir fizinių mokslų specialistus.

Kolegija leidžia mokslo periodikos leidinį Vadyba/Journal of Management.

Žurnalas leidžiamas nuo 2002 m. Siekiant išlaikyti tarptautiniam leidiniui keliamus reikalavimus straipsniai leidinyje publikuojami anglų kalba. Vadyba/Journal of Management periodiškai leidžiamas II ir IV metų ketvirčiuose. Žurnale publikuojami straipsniai yra atvirosios prieigos.

Leidinys skirtas nagrinėti regioninėms ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų problemoms. Skelbiami Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų mokslininkų, užsienio šalių mokslininkų darbai.

Leidinys referuojamas įvairiose duomenų bazėse. Keletas paminėtinų: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus. Leidinys taip pat įtrauktas į mokslinę elektroninę biblioteką eLIBRARY.LT bei Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą. Šiuo metu žurnalas siekia būti įtrauktas į Scopus duomenų bazę.

Žurnalo vyriausiasis redaktorius yra prof. dr. (HP) Valentinas Navickas.

 


Žurnalo Vadyba/Journal of Management viršelis

 


Lietuvos verslo kolegijos logotipas