Apie universitetą

Europos humanitarinis universitetas (EHU) buvo įkurtas 1992 m. Minske. EHU buvo pirmoji švietimo įstaiga Baltarusijoje, sukurta pagal prestižinių užsienio kolegijų ir universitetų pavyzdį ir paremta fundamentaliomis humanitarinių ir socialinių mokslų studijomis. Naujasis nepriklausomas universitetas paskelbė savo misiją atgaivinti europietiškas vertybes Baltarusijoje pereinant nuo totalitarizmo prie atviros ir laisvos pilietinės visuomenės. Tačiau Universiteto švietimo pastangos siekti demokratinės pertvarkos susidūrė su aktyvia režimo opozicija ir represiniu spaudimu. 2004 m. uždarius universitetą, EHU tęsė savo veiklą Vilniuje, plačiai remiama Lietuvos vyriausybės, Europos Komisijos, tarptautinių fondų ir organizacijų.

Šiandien Europos humanitarinis universitetas yra tarptautinis universitetas, kuriame studijuoja daugiau nei 1100 studentų iš 13 šalių. Mūsų misija – skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi pasitelkiant humanitarinius ir laisvuosius menus.

EHU Liberal Arts modelis yra edukacinis modelis, orientuotas į tarpdisciplininių žinių, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir intelektualinio lankstumo ugdymą, o ne siaurą specializaciją.

Pagrindinių laisvųjų menų žinių ir praktinių įgūdžių derinys, tradiciniai akademiniai ir interaktyvūs mokymosi formatai daro studijas EHU unikalia patirtimi.

Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 29 d.

Mokslo žurnalas

Topos

ISSN 1815-0047 / eISSN 2538-886X
Vyriausioji redaktorė doc. Dr. Tatiana Shchyttsova

Filosofijos ir kultūros studijų žurnalas Topos yra akademinis recenzuojamas žurnalas. Topos pirmąjį numerį publikavo 2000 m. Topos leidėjas yra Europos humanitarinis universitetas (Vilnius, Lietuva).

Topos yra įtrauktas į šias duomenų bazes:

  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)
  • Philosopher’s Index
  • Scopus

Topos leidžiamas du kartus per metus spausdintine ir elektronine versijomis. Topos yra nekomercinis žurnalas, suteikiantis atvirąją prieigą prie savo turinio, o tai reiškia, kad visas turinys yra laisvai prieinamas vartotojui ar jo institucijai nemokamai. Visi redakcinei kolegijai pateikti straipsniai yra dvigubai aklai recenzuojami.
Topos priima medžiagą rusų, baltarusių ir anglų kalbomis (atskirais atvejais priimamos publikacijos kitomis regiono kalbomis). Topos netaiko APC ar pateikimo mokesčių.

Topos naudoja CC BY-NC-ND 4.0 licenciją (licencijos URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0). Topos leidžia autoriui (-iams) turėti autorių teises be apribojimų. Topos taip pat leidžia autoriams po publikavimo paskelbti žurnalui pateiktus straipsnius asmeninėse interneto svetainėse arba institucinėse saugyklose, kartu pateikiant bibliografinius duomenis, nurodančius jų publikavimą. Vartotojams leidžiama skaityti, atsisiųsti, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką, pateikti nuorodas į pilnus straipsnių tekstus ar naudoti juos bet kokiais kitais teisėtais tikslais, neprašant išankstinio leidėjo ar autoriaus leidimo. Tai atitinka Budapešto atvirosios prieigos iniciatyvos atvirosios prieigos apibrėžtį.