Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB) kovo 28 d.  Lietuvos mokslo periodikos asociacijos nariams pristatė naujienas dėl įtraukiosios leidybos taikymo Lietuvoje.

Šis susipažinimas su įtraukiąja leidyba yra pirmasis etapas leidyklos siekiant pasirengti Europos prieinamumo akto ir Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymo nuostatų įgyvendinimui (nuo 2025 m. birželio 28 d.) bei užtikrinti, kad kuo daugiau leidinių atitiktų įtraukiosios leidybos principus ir būtų prieinami didesnei skaitytojų auditorijai.

LAB komanda pristatė, kas yra įtraukioji leidyba, kodėl apie tai kalbame, kokios leidinio savybės užtikrina skaitmeninio leidinio prieinamumą, kaip LAB gali padėti leidėjams.

Susitikime kalbėjo LAB projekto, skirto įtraukiajai leidybai, vadovė Aušrinė Žilinskienė, kuri pristatė projektą ir įtraukiosios leidybos principus.

LAB projekto komunikacijos koordinatorė Inesa Rinkevičiūtė, kuri aptarė, kas yra prieinamas leidinys ir jo skaitytojai.

LAB projekto mokymų koordinatorė Julija Skerniškytė pristatė įtraukiosios leidybos mokymai leidėjams.

Išsamiau apie įtraukiąją leidybą: https://www.itraukiojileidyba.lt/