Apie Kauno kolegiją

Daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus. Kauno kolegijos įkūrimas siejamas su atskirų aukštesniųjų mokyklų integracija į vieną juridinį vienetą 2000 m., tačiau medicinos, meno, sodininkystės ir daržininkystės mokyklų ištakos prasideda net 1920-2022 m. Institucijoje sėkmingai plėtojamos studijų bei mokslo taikomosios ir meno veiklos sąsajos. Kauno kolegija leidžia studijų literatūrą, recenzuojamą mokslo žurnalą ir konferencijų leidinius.

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 31 d.

Mokslo žurnalai

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose

ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904

Recenzuojamas mokslinis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ nuo 2004 m. buvo leidžiamas vieną kartą per metus, nuo 2021 m. pradėtas leisti du kartus per metus. Moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai. Žurnalas registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals. Tai daugiadalykis mokslinis leidinys, kuriame skelbiami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai iš, socialinių, gamtos, žemės  ūkio, medicinos ir sveikatos, technologijos ir humanitarinių mokslų sričių.

Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos recenzuojamų straipsnių rinkinys (ISSN 2029-4638), leidžiamas kasmet nuo 2008 m. Konferencijos ir leidinio straipsnių tematika:

  • Printmedia ir multimedia moksle, studijose ir praktikoje;
  • Naujos technologijos ir įrengimai ikispaustuviniuose ir spaudos procesuose;
  • Spaudos kokybė, kontrolė, standartų diegimas ir vadyba;
  • Kompiuterinis dizainas ir reklama.

Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach/ HESDIA

Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykstančios kas du metus, pranešimų santraukų leidinys (ISSN 2669-2244).

Technologijų fakulteto studentų mokslinės praktinės konferencijos straipsnių leidinys (ISSN 2345-0185), kuris leidžiamas kartą per metus. Leidiniai kasmet publikuojami kolegijos talpykloje.

Medicinos fakulteto studentų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų santraukų leidinys, kuris leidžiamas kartą per metus. Leidiniai kasmet publikuojami kolegijos talpykloje.

Verslo fakulteto studentų mokslinės praktinės konferencijos straipsnių leidinys (eISSN 2538-7669), kuris leidžiamas kartą per metus. Leidiniai kasmet publikuojami kolegijos talpykloje.