Apie universitetą

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – didžiausia biomedicinos mokslų aukštoji mokykla Lietuvoje, sėkmingai integruojanti studijas, mokslinius tyrimus ir klinikinę praktiką. LSMU sudaro dvi pagrindinės akademijos: Medicinos akademija ir Veterinarijos akademija.

Informacija atnaujinta 2023 m. balandžio 13 d.

Mokslo žurnalai

Medicina

ISSN: 1648-9144, ISSN 1648-9233 (Priedas)

Vyr. redaktorius Prof. Dr. Edgaras Stankevičius

Žurnalas „Medicina“ yra recenzuojamas, kasmėnesinis mokslo žurnalas, kuris indeksuojamas Mokslinės informacijos instituto (ISI), MEDLINE/PubMed, Scopus duomenų bazėse. Žurnalas leidžiamas nuo 1920 metų. Jis skelbia originalius mokslo straipsnius, literatūros apžvalgas, klinikinius atvejus ir informaciją įvairių medicinos specialybių gydytojams, medicinos ir visuomenės sveikatos specialistams, mokslininkams.

Remiantis 2021 m. Clarivate Analytics Web of Science duomenų baze, 2022 m. paskelbtas 2021 m. žurnalo „Medicina“ cituojamumo rodiklis yra 2,948. Penkerių metų cituojamumo rodiklis yra 2,985.

Veterinarija ir zootechnika

ISSN 1392-2130, eISSN 2669-2511

Vyr. redaktorius Dr. Evaldas Šlyžius

Žurnalas „Veterinarija ir zootechnika“ leidžiamas nuo 1924 m. ir buvo spausdinamas iki 1940 m. 1952 m. LVA paruošė ir išspausdino mokslo darbus, kurie vadinosi „Lietuvos veterinarijos akademijos darbai“.

1994 m. Lietuvos mokslo taryba LR vyriausybės pavedimu parengė reikalavimus prestižiniams mokslo leidiniams. Tuomet 1995 m. Lietuvos veterinarijos akademija kartu su LVA Veterinarijos institutu, LŽŪU bei Imunologijos institutu išleido žurnalą „Veterinarija ir zootechnika“, kuris paveldėjo ir perėmė visas anksčiau leisto „Veterinarija ir zootechnika“ ir LVA leidinio „Lietuvos veterinarijos akademijos darbai“ tradicijas ir pareigas.

Žurnale spausdinami recenzuoti straipsniai veterinarinės medicinos, maisto saugos ir zootechnikos temomis. Nuo 2016 metų leidžiamas 2 kartus metuose.

Nursing Education, Research, & Practice

ISSN 2029-705X

Vyr. redaktorius prof. dr. Edgaras Stankevičius

Žurnalas „Nursing Education, Research, & Practice“ yra vienintelis Lietuvoje specializuotas slaugos mokslo leidinys, leidžiamas LSMU nuo 2011 metų.  Žurnalas du kartus per metus spausdina mokslinius straipsnius anglų kalba slaugos krypties mokslo tyrimų tematika. Nuo 2014 m. indeksuotas ir įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę „Index Copernicus“. 

MED-EECA

ISSN 2783-6797 

Vyr. redaktoriai:
Levan Metreveli, MD, PhD
Ramunė Kalėdienė MD, PhD
Antoniya Yanakieva MPH, PhD

Tai naujas tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas medicinos ir kitų sveikatos mokslų studijų kokybei.