Apie Lietuvos sporto universitetą

Lietuvos sporto universitetas leidžia  mokslines, reprezentacines knygas, monografijas, studijų literatūrą, mokslo populiarinimo leidinius, daktaro disertacijos ir tris recenzuojamus mokslo žurnalus.

Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 1 d.

Mokslo žurnalai

Baltic Journal of Sport & Health Sciences 

ISSN 2351-6496, eISSN 2538-8347

Vyr. redaktorius Marius Brazaitis

Žurnale skelbiami originalūs šių sričių moksliniai straipsniai: kūno kultūra, sporto treniruotė, sporto pedagogika, sporto psichologija, sporto sociologija, poilsio ir turizmo, sporto vadyba, biomedicinos ir sveikatos mokslai, sporto fiziologija, sporto biochemija, sporto medicina, fizinis aktyvumas ir sveikata, taikomoji fizinė veikla, sporto istorija, sporto filosofija, sporto sociologija ir kt.

Laisvalaikio tyrimai

ISSN 2345-0339

Vyr. redaktorė  Biruta Švagždienė

„Laisvalaikio tyrimai“ – elektroninis mokslo žurnalas, kuriame gvildenami šie klausimai: laisvalaikio ir laisvalaikio paslaugų sektoriaus socialinių santykių konstravimas, pagrįstas socialinių mokslų ir jų tyrėjų bendradarbiavimu bei integracija, laisvalaikio paslaugų ir verslo sektorių sąsajos.

Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija 

ISSN 2029-3194, eISSN 2538-8673

Vyr. redaktorė Vilma Dudonienė

Žurnalas publikuoja originalius straipsnius apie naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, nagrinėjančius įvairius reabilitacijos, kineziterapijos, slaugos, ergoterapijos bei ligų ir traumų prevencijos aspektus.