Ulf Sandström, Karališkasis Technologijų Institutas, Stokholmas, Švedija

Angl. Publication Incentives and Rewards:  Problems and Opportunities 

Pranešimas konferencijoje   „Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą“.

 

Presentacija ir įrašas anglų kalba    PDF      VIDEO

 

Mokslinės veiklos rodiklių naudojimas grindžiamas prielaida apie mokslininkų nuostatas renkantis leidėją. Laikoma, kad mokslininkai siekia įvertinimo, todėl jie nori skelbti savo darbus prestižiniuose žurnaluose. Tyrimai parodė, kad taip nėra (Gordon, 1984; Luukkonen, 1992; Derrick & Bryant, 2013). Didžiajai daliai mokslininkų pakanka įvertinimo „gerai“, ir jie būna patenkinti, savo tyrimo rezultatus perteikdami artimajai arba to paties regiono auditorijai.

Mokslininkai, kurie siekia leisti savo darbus vietiniuose ar regioniniuose žurnaluose, gali pateikti nemažai svarių argumentų tokiam pasirinkimui pateisinti. Šie mokslininkai neigiamai vertina skatinimą publikuotis tik prestižiniuose žurnaluose, nes šiuos siekius jie interpretuoja kaip tam tikros mokslinių tyrimų nišos, kuriai patys atstovauja, prieštarą. Toks užsidarymas gali baigtis išstūmimu iš mokslo arenos ir neatnešti  jokių realių rezultatų, kurių tikisi mokslo politikai. Kaip parodė Bogh Anderson & Pallesen (2008), tokios mokslinės veiklos rezultatas – sumažėjęs publikacijų skaičius.

Todėl motyvacija, grindžiama žurnalo cituojamumo (impact factor) ar kitais mokslometrijos rodikliais, nėra reali alternatyva universitetui ar mokslo centrui, kuriam reikia padidinti paskelbtų straipsnių skaičių ir pagerinti jų kokybę.

Prezentacijoje pristatytas skatinimo už publikacijas metodas taikytinas visose mokslo srityse. Skatinimo struktūra bus grindžiama konkrečios mokslo krypties rezultatais ir citavimų procentiliais.

 

Ulf Sandstrom

Prof. Ulf Sandström šiuo metu yra kviestinis mokslininkas Örebro universitete ir mokslininkas Karališkajame Technologijų Institute Stokholme, Švedijoje  (Royal Institute of Technology KTH Stockholm, Sweden). Jis daugiausia užsiima mokslo politikos studijomis, ypač daug dėmesio skiria mokslo finansavimui ir bibliometrinei analizei. Tarp darbų apie mokslo politiką yra jo ataskaita His Excellency (2010) , knygos Research Governance and Funding Policy (1997) , Research Policy Insight (1999) ir knygų  Values of the University ( 2000) , New Research Landscape (2002) bei Interdisciplinarity‑ An Analysis (2005) sudarytojas.