Ulf Sandström, Karališkasis Technologijų Institutas, Stokholmas, Švedija

Angl. National Science Journals: Jumpstarters or Dead-end Street?

Pranešimas konferencijoje   Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė

 

Prezentacija PDF  ir  vaizdo įrašas   VIDEO

 

Kaip gali būti matuojama žurnalo kokybė nacionalinio mokslo vertinimo lygmeniu?
Koks yra nacionalinių žurnalų vaidmuo mokslo komunikacijoje?
Ar nacionaliniai žurnalai yra svarbūs Lietuvos mokslininkų akademiniam pripažinimui?

Šiame pranešime pateiktos galiojančios žurnalų vertinimo metodologijos ir bus diskutuojama, kiek svarbu ir įmanoma taikyti naudojamus mokslometrijos metodus vertinant ne visą žurnalą, o atskirus straipsnius. 

Autorius pristato metodų, taikomų vertinant  publikacijas  nacionaliniuose ir pripažintuose tarptautiniuose  žurnaluose, apžvalgą.

 

Ulf Sandstrom

Prof. Ulf Sandström šiuo metu yra kviestinis mokslininkas Örebro universitete ir mokslininkas Karališkajame Technologijų Institute Stokholme, Švedijoje  (Royal Institute of Technology KTH Stockholm, Sweden). Jis daugiausia užsiima mokslo politikos studijomis, ypač daug dėmesio skiria mokslo finansavimui ir bibliometrinei analizei. Tarp darbų apie mokslo politiką yra jo ataskaita His Excellency (2010) , knygos Research Governance and Funding Policy (1997) , Research Policy Insight (1999) ir knygų  Values of the University ( 2000) , New Research Landscape (2002) bei Interdisciplinarity‑ An Analysis (2005) sudarytojas.