Guillaume Rivalle, Komunikacijos ir mokymų skyriaus Europai vadovas, Thomson Reuters

Angl. Thomson Reuters Journal Selection and Editorial Development: an Examination of Lithuanian Research and Journals in the Web of Science™  Core Collection

Pranešimas konferencijoje   Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė 

 

Prezentacija PDF   ir vaizdo įrašas VIDEO

 

Siekdama atitikti prenumeratorių poreikius gauti naujausią informaciją ir turėti prieigą prie ankstesnių publikacijų, Thomson Reuters atrenka pasaulyje  svarbiausius ir įtakingiausius žurnalus.

Pranešime pateikti pamatiniai atrankos kriterijai nuo kokybinių iki kiekybinių.  Taip pat pristatyta, kaip XXI amžiaus mokslo ir leidybos pokyčių kontekste evoliucionuoja žurnalų atrankos procesas.

Guillaume Rivalle apžvelgia Lietuvos mokslo poziciją pasaulinėje mokslo bendruomenėje, bendradarbiavimo ryšius, mokslo sričių pokyčius ir Lietuvos mokslo žurnalų cituojamumo rodiklius Thomson Reuters Web of Science 1980–2015 m.

 

Guillaume Rivalle

Dr. Guillaume Rivalle obtained his PhD in Polymer Chemistry in 2001 and started working as patent analyst for Derwent Ltd. He then moved into the Customer Education department of Thomson Reuters and for the following four years trained thousands of end users on all continents on Thomson Reuters Research Discovery and Management solutions. He is now working as a solution consultant and leads a team of specialists based across Europe. This team’s responsibility is to present and educate the community in the use of bibliometrics and in Research Management solutions.