Prof. Gintautas Dzemydadr. Saulius Maskeliūnas, projektas MIDAS 

Pranešimas konferencijoje   Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė   2015 m. kovo 18 d., Vilnius, Lietuva.

 

 Prezentacija   PDF    ir vaizdo įrašas   VIDEO 

 

Vilniaus universiteto kartu su partneriu Vilniaus universiteto Santariškių klinikomis bei 13 dalyvių (mokslo ir mokymo bei medicinos institucijų) vykdo projektą Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS). Projekto tikslas – sukurti vieningą skaitmeninį archyvą, leidžiantį teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti mokslinių tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją, sudarant galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant autorių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti internetu.

Pranešime pristatomas MIDAS projekto poreikis, tikslai, uždaviniai, kūrimo principai, esama realizavimo būsena ir ypatumai, galimybės bendradarbiauti su mokslo žurnalais.

 

Gintautas Dzemyda

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto direktorius, MIDAS projekto vadovas.

Saulius Maskeliunas

Dr. Saulius Maskeliūnas yra VU Matematikos ir informatikos instituto mokslo darbuotojas ir direktoriaus pavaduotojas, MIDAS projekto vyriausiasis specialistas.