Kristina Masevičiūtė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pranešimas konferencijoje   Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė   2015 m. kovo 18 d., Vilnius, Lietuva.

 

Pranešimas  PDF ir  vaizdo įrašas VIDEO

 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) bendradarbiaudamas su LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba 2013 m. gruodį pradėjo Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą. Pagrindinis tyrimo tikslas yra palyginti Lietuvos mokslinę veiklą tarptautiniame kontekste. Remiantis metodikoje numatytas penkiais kriterijais tarptautinės, skirtingas mokslo sritis atstovaujančios ekspertų grupės įvertins atskirų institucijų padalinių mokslinės veiklos aspektus. Ekspertinis vertinimas yra atliekamas, remiantis tokiais duomenimis:

– Mokslo ir studijų institucijų padalinių parengtomis savianalizės ataskaitomis;
– Geriausiais tyrėjų moksliniais straipsniais;
– Vizitų metu gauta informacija;
– Bibliometriniais ir statistiniais rodikliais apie vertinamą padalinį.
– Ekspertų vizitai Lietuvoje vyksta 2015 m. sausio – vasario mėnesiais. Galutinės ataskaitos ir tyrimo rezultatų viešinimas yra planuojamas balandžio mėnesį.

Remiantis palyginamojo tyrimo metu surinktais duomenimis pranešime bus siekiama atsakyti į klausimą, kokiuose mokslo žurnaluose Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjai spausdina savo geriausias publikacijas? Taip pat, bus pristatytos apibendrintos tarptautinių ekspertų įžvalgos dėl nacionalinių mokslo žurnalų politikos.

Daugiau apie projektą: http://www.mosta.lt/lt/mokslines-veiklos-palyginamasis-tyrimas/tyrimo-grafikas