Apie Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VILNIUS TECH)

VILNIUS TECH yra vienas pažangiausių akademinių leidėjų Lietuvoje, puoselėjantis gilias leidybos tradicijas, atitinkančias aukštus šiuolaikinės akademinės leidybos standartus. Universitetas yra tarptautinio DOI fondo skaitmeninių objektų identifikatorių registracijos agentūros Crossref narys, didžiausios pasaulyje Profesionalių mokslo informacijos leidėjų (angl. The Association of Learned and Professional Society Publishers – ALPSP) bei Atviros prieigos mokslinės informacijos leidėjų  (angl. Open Access Scholarly Publishers Association OASPA) asociacijų narys.

Universitetas spausdinta bei elektronine forma leidžia mokslo žurnalus, konferencijų straipsnių rinkinius, mokslo ir studijų leidinius, daktaro disertacijas. Visi leidiniai yra recenzuojami ir redaguojami. Leidybos procese įdiegtos mokslo komunikacijai svarbios inovacijos bei naudojamos pažangios technologijos užtikrina aukštą recenzuojamų mokslo žurnalų bei kitų leidinių kokybę.

Publikuoto elektroninio turinio metaduomenys registruojami skaitmeninių objektų identifikatorių registre, kur mokslinei produkcijai yra suteikiamas gaminio atpažinimo skaitmeninėje erdvėje identifikatorius (Digital Object Identifier – DOI), užtikrinantis hiperteksto saitų ilgaamžiškumą, nuolatinį turinio randamumą skaitmeninėje erdvėje, ilgalaikę mokslinės produkcijos sklaidą.

Universitetas leidžia 15 recenzuojamų mokslo žurnalų: 7 iš jų yra fizinių ir technologijos mokslų srities, 5 – socialinių, 3 – daugiadalykiai. Mokslo žurnalų leidybai naudoja Open Journal Systems (OJS) platformą. Dalis mokslo žurnalų recenzavimo procesą įgyvendina ScholarOne Manuscripts platformoje. Vykdydamas mokslo žurnalų leidybą, universitetas remiasi Akademinės leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics – COPE) skaidrumo principais ir geriausios praktikos mokslo žurnalų leidyboje rekomendacijomis. Universitetas didžiuojasi, kad vienas VILNIUS TECH žurnalas jau tapo COPE nariu.

Visi mokslo žurnalai leidžiami naudojant atvirosios prieigos modelį, kuris suteikia galimybę nemokamai pasiekti ir naudoti mokslinę produkciją. Nuo 2018 m. visi straipsniai publikuojami su CC-BY 4.0 licencija.

Atsižvelgiant į šiuolaikinės mokslo komunikacijos poreikius, dedamos visos pastangos, kad po recenzavimo priimto straipsnio publikavimas būtų kuo spartesnis. Žurnalams taikomas tęstinio publikavimo modelis (angl. continuous), tad straipsniai publikuojami iš karto, nelaukiant, kol bus sukomplektuotas visas numeris. Atvirųjų citatų iniciatyvos (angl. Initiative for Open Citations – I4OC) palaikymas prisideda prie bendradarbiavimą tarp akademinių leidėjų skatinimo, siekiant užtikrinti kuo didesnio mokslinių citavimo duomenų prieinamumą.

Visi publikuoti straipsniai perduodami į skaitmeninius archyvus Portico, CLOCKSS, LOCKSS, siekiant užtikrinti ilgalaikį skaitmeninio turinio išsaugojimą.

VILNIUS TECH žurnalai referuojami įvairiose duomenų bazėse, iš jų 10 žurnalų indeksuojami Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje (7 žurnalai turi citavimo rodiklį Journal Impact Factor (JIF), o 3 žurnalai yra Web of Science (Emerging Sources Citation Index) duomenų bazėje), 13 žurnalų indeksuojami Scopus duomenų bazėje.

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 10 d.

Mokslo žurnalai

ISSN 1648-7788 / eISSN 1822-4180

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Gintautas Bureika

Aviation skelbia straipsnius, kuriuose nagrinėjama aviacijos sritis nuo technologijų iki mokslinės problematikos: aviacinės struktūros; oro eismo valdymas; aviacijos sistemų dėvėjimosi procesai; orlaivio gedimų diagnostika; orlaivių projektavimo inžinerija; skrydžio mechanika; skrydžio fizika; orlaivių sistemos ir įranga; orlaivių priežiūra; oro uostų valdymas; orlaivio valdymas ir priežiūra; oro transporto technologijų plėtra; orlaivių aviaonika; oro uostai; žmogaus veiksniai ir žmogaus patikimumas aviacijoje; varomoji jėga; bepiločiai orlaiviai (projektavimas ir dirbtinis intelektas); pažangiosios oro navigacijos sistemos (procedūrų ir sistemų kūrimas) ir kt.

Aviation referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2669-2481 / eISSN 2669-249X

Vyriausioji redaktorė doc. dr. Viktorija Skvarciany

Business, Management and Economics Engineering publikuojami originalūs moksliniai straipsniai apimantys naujausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, nagrinėjančius įvairius ekonomikos, verslo ir vadybos aspektus. Žurnalas skirtas straipsnių publikavimui šiose srityse: regionų ekonomika ir plėtra; žiedinė ekonomika; skaitmeninė ekonomika; tiekimo grandinės ekonomika; ekonominis ir vadybinis požiūris į tvarumą; globalizacijos procesai; rizikos vertinimas ir valdymas; finansinės technologijos (FinTech); darnaus vystymosi matavimas ir vertinimas; žalias investavimas; informacinių ir ryšių technologijų (IRT) plėtra; šiuolaikinės verslo technologijos; logistikos vadyba; organizacinė elgsena; socialinių-ekonominių procesų modeliavimas.

Business, Management and Economics Engineering referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-0627 / eISSN 1822-4202

Vyriausioji redaktorės prof. dr. Vida Davidavičienė

Business: Theory and Practice publikuojami straipsniai, apžvalgos visose šiuolaikinio verslo valdymo srityse. Yra priimami vadybos mokslo objektų potencialo ir jo taikymo tyrimų rezultatai, įžvalgos, klasifikacijos, vertinimo metodikos ir verslo modeliai. Pagrindinės temos: šiuolaikinių organizacijų vadyba, pokyčių valdymas, inovacijos, strateginis valdymas, verslo procesų valdymas, tiekimo grandinės valdymas, rinkodara, įmonių socialinė atsakomybė ir verslumas, organizacinės ir rinkos elgsenos tyrimai ir kt.

Business: Theory and Practice referuojamas Scopus, EBSCOhost: Business Source Complete ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2345-0479 / eISSN 2345-0487

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Tomas Kačerauskas

Creativity Studies žurnalo tematika apima kūrybiškumo tyrimus įvairiuose mokslo, meno ir kultūros sektoriuose, įskaitant kūrybiškumo filosofinius aspektus, kūrybos komunikaciją, kūrybos sociologiją, kūrybos psichologiją, kūrybinį miestą, kūrybiškumo ugdymą, kūrybiškumo valdymą, kūrybos ekonomiką, kūrybines inovacijas, kūrybos politiką, kūrybos verslą ir kt. Žurnalas spausdina originalius straipsnius, recenzijas, konferencijų aprašymus.

Creativity Studies referuojamas Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2029-882X / eISSN 2029-8838

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Algirdas Juozapaitis

Engineering Structures and Technologies yra recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami moksliniai straipsniai. Siekiant prisidėti prie tvarios statybų inžinerijos srities vystymo, žurnale pateikiami naujausi tyrimų rezultatai, siūlymai bei rekomendacijos. Pagrindinės Engineering Structures and Technologies temos: pastatų konstrukcijos, tiltų konstrukcijos, aplinką tausojančios konstrukcijos, požeminės konstrukcijos, jūrų ir pakrančių statiniai, telekomunikacijų stiebai, ryšių bokštai, vamzdynai, rezervuarai ir kitos temos statybos inžinerijos kryptyje.

Engineering Structures and Technologies referuojamas EBSCOhost: Academic Search Complete, ProQuest: Summon, ProQuest: Ulrichsweb ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Eimuntas Paršeliūnas

Geodesy and Cartography publikuojami straipsniai matavimų inžinerijos, geodezijos, geografijos, kartografijos, nuotolinių tyrimų, geoinformacinių sistemų, žemėtvarkos ir geologijos temomis.

Geodesy and Cartography referuojamas Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-715X / eISSN 1648-9179

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Audrius Banaitis

International Journal of Strategic Property Management publikuoja mokslo straipsnius, kuriuose pristatomi strateginio nuosavybės valdymo teoriniai, metodologiniai ir taikomieji tyrimai, nagrinėjami ir vertinami fiziniai, socialiniai, vadybiniai ir ekonominiai nuosavybės valdymo aspektai. Leidinio tematika apima, bet neapsiriboja, šiomis strateginio nuosavybės valdymo tematikomis: nekilnojamojo turto valdymas, nekilnojamojo turto vertinimas ir investicijos, pastatų ūkio valdymas, informacinių technologijų taikymas turto valdyme, nekilnojamojo turto tvari plėtra, matematinių metodų taikymas nekilnojamojo turto valdyme ir kt.

International Journal of Strategic Property Management referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Social Sciences Citation Index), Scopus, ABS, ABDC ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2029-7955 / ISSN 2029-7947

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Almantas Samalavičius

Journal of Architecture and Urbanism žurnale skelbiamos mokslinės publikacijos, apimančios šias sritis: urbanistinį planavimą ir projektavimą, tvarią ir darnią regioninės bei urbanistinės architektūros raidą, architektūros istoriją ir teoriją, kraštovaizdžio architektūros bei  urbanistinių procesų istoriją ir teoriją, architektūros paveldo ir architektūrinio ugdymo klausimus.

Journal of Architecture and Urbanism referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1611-1699 / eISSN 2029-4433

Vyriausioji redaktorė prof. dr. Jelena Stankevičienė

Journal of Business Economics and Management publikuoja originalius mokslinius straipsnius, susijusius su šalių ir ūkio subjektų konkurencingumu, makro ir mikro procesų ekonomikoje vertinimu, inovacijų ir investicijų ekonominio efektyvumo vertinimu, socekonominių sistemų darnia plėtra, socekonominių procesų daugiakriteriniu vertinimu. Taip pat spausdinami straipsniai, susiję su mikro ir makro lygmens socioekonominių sistemų ir procesų plėtros dinamikos, vidaus ir išorės aplinkos, organizacijų elgsenos ekonominių krizių sąlygomis, strateginio valdymo klausimais. Tyrimai, susiję su žiedinės ekonomikos, rinkodaros, verslumo, klasterių, regioninės plėtros, tarptautinės ekonomikos, šalių palyginimo įvairiais socialinės ir ekonominės plėtros aspektais, šešėlinės ekonomikos, korupcijos, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros, įmonių bankroto, korporatyvinės nesėkmės klausimais, naujų arba esamų metodų originalaus taikymo socioekononimių procesų įvairiapusiško vertinimo tematika taip pat yra žurnale spausdinamų straipsnių objektai.

Journal of Business Economics and Management referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Social Sciences Citation Index), Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1392-3730 / eISSN 1822-3605

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Artūras Kaklauskas

Journal of Civil Engineering and Management publikuoja mokslinius straipsnius visų pastato gyvavimo ciklo etapų, statybinių medžiagų ir konstrukcijų, statinio informacinio modeliavimo (BIM), išmaniosios užstatytos aplinkos, konstrukcijų mechanikos ir fizikos, geotechnikos, kelių ir tiltų inžinerijos, statybos technologijos, ekonomikos ir valdymo, operacijų tyrimo, skaitmeninių dvynių, daiktų interneto, robotikos, emocinės kompiuterijos, išmaniųjų sprendimų paramos sistemų, informacinių technologijų statyboje, gaisrinės ir darbų saugos, statinių renovacijos tematika..

Journal of Civil Engineering and Management referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Science Citation Index Expanded)Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-6897 / eISSN 1822-4199

Vyriausiasis redaktorius doc. dr. Raimondas Grubliauskas

Journal of Environmental Engineering and Landscape Management publikuoja straipsnius, kurie sieja aplinkos apsaugos inžinerijos, aplinkos apsaugos, kraštotvarkos ir gretutinių šakų mokslinius tyrimus siekiant tvarumo, akcentuojant pokyčius, kuriuos sukelia žmogaus veikla. Nagrinėjamos temos apima oro, vandens, dirvožemio taršos kontrolę ir taršos mažinimo technologijas, žemės gelmių apsaugą, atliekų tvarkymą, žiedinės ekonomikos principus, technologinį poveikį aplinkai ir mažinimo technologijų kontrolę, radioaktyviąją taršą, aplinkos procesų modeliavimą, aplinkos stebėseną, kraštovaizdžio apsaugą, aplinkosaugos įstatymus ir valdymą, vidaus ir lauko aplinkos kokybę. Be to, skelbiamos apžvalgos, pranešimai apie konferencijas ir seminarus.

Journal of Environmental Engineering and Landscape Management referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Science Citation Index Expanded)Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1392-6292 / eISSN 1648-3510

Vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Mathematical Modelling and Analysis yra recenzuojamas atviros prieigos mokslinis žurnalas, kuriame skelbiami originalūs tyrimai, kuriuose nagrinėjami nauji ir svarbūs rezultatai visose matematinio modeliavimo ir analizės srityse. Žurnalo tematika apima šias sritis: matematinis modeliavimas; skaitiniai metodai ir jų analizė; paprastųjų diferencialinių lygčių ir lygčių su dalinėmis išvestinėmis skaitinis sprendimas ir analizė; matematiniai mokslinių skaičiavimų aspektai; lygiagretieji algoritmai; aproksimavimo teorija; optimizavimas.

Mathematical Modelling and Analysis referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Science Citation Index Expanded)Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2029-2341 / eISSN 2029-2252

Vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. Antanas Čenys

Science – Future of Lithuania žurnalas skirtas jauniesiems mokslininkams – tai tribūna ir mokykla, padedanti žengti pirmuosius žingsnius aukščiausio lygio publikacijų link. Spausdinami šių mokslo sričių straipsniai: aplinkos apsaugos inžinerija, architektūra ir urbanistika, aviacija ir transportas, bioinžinerija ir bioinformatika, fizika ir fizinė kompiuterija, elektronika ir elektrotechnika, informatika, kompiuterinė grafika ir projektavimas, matematika, mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba, statyba ir pastatų inžinerinės sistemos, verslo vadyba ir finansai.

Science – Future of Lithuania referuojamas IndexCopernicus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2029-4913 / eISSN 2029-4921

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Zenonas Turskis

Technological and Economic Development of Economy yra recenzuojamas žurnalas, kuriame publikuojami originalūs tyrimai, apžvalginiai straipsniai ir knygų apžvalgos apie visas darnaus vystymosi sritis, įskaitant politines, ekonomines, aplinkos ir technologines strategijas. Žurnale, kuriame tvarumo temos įtraukiamos į ekonomiką, technologijų plėtrą, socialines ir finansines sistemas, daugiausia dėmesio skiriama sprendimų priėmimo teorijai ir operacijų tyrimo metodams, finansų disciplinoms ir fiskaliniam tvarumui, ekonomikos augimui, tvariam racionalumui ir inovacijoms. Žurnale pateikiamos įžvalgos ir tyrimai ekonomistams ir politikos formuotojams svarbiausiomis temomis ir sprendžiami realių atvejų tyrimai.

Technological and Economic Development of Economy referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Social Sciences Citation Index)Scopus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-4142 / eISSN 1648-3480

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Olegas Prentkovskis

TRANSPORT yra vienas iš seniausių VILNIUS TECH mokslo žurnalų, leidžiamas nuo 1986 metų. 

Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai, kuriuose yra analizuojamos įvairios problemos, susijusios su transporto priemonėmis ir jų sistemomis, alternatyvių degalų naudojimo transporto priemonėse galimybėmis, eismo saugumu, transporto sistemos infrastruktūra, transporto politika, keleivių ir krovinių vežimo technologijomis, multimodaliniu transportavimu ir logistika, transporto aplinkosauga ir ekologija, intelektinėmis transporto sistemomis, savivaldžiu transportu ir t.t. 

TRANSPORT yra vienas iš šešių Lietuvoje leidžiamų mokslo žurnalų Akademinės leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics – COPE) narys. Tai yra prestižinė narystė, įrodanti, kad universitete leidžiamas žurnalas laikosi aukščiausių publikavimo etikos standartų.

TRANSPORT referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Science Citation Index Expanded)ScopusTransport Research International Documentation (TRID) ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.