Sveikatos mokslai / Health Sciences in Eastern Europe

ISSN 1392-6373

Redakcinės kolegijos pirmininkas
Prof. habil. dr. ALGIRDAS JUOZULYNAS (Lietuvos ergonomikos asociacija)

Žurnalas Sveikatos mokslai / Health sciences yra recenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas skleisti naujas žinias ir informaciją apie visuomenės sveikatą, sveikatos ugdymą, ligas, klinikinius tyrimus ir klinikinius atvejus, naujas technologijas, slaugą, reabilitaciją, sveikatos ekonomiką ir vadybą. Žurnalas taip pat siekia būti prestižinis pateikdamas naujausias medicinos žinias praktikuojantiems klinicistams ir mokslininkams.

Žurnalas spausdina mokslinius straipsnius lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, kasmet išeina 1 tomas (6 numeriai) spausdintiniu ir elektroniniu variantais. Daugiau nei 140 mokslinių straipsnių publikuojami per metus. Žurnalas priklauso Lietuvos mokslo periodikos asociacijai.

Visi žurnalui pateikti straipsniai recenzuojami atitinkamos specialybės redakcinės kolegijos nario ir vieno eksperto. Pateikti straipsniai redaguojami laikantis nustatytų ir žurnale paskelbtų reikalavimų mokslinei publikacijai.

Žurnalo straipsniai indeksuojami šiose bibliografinėse duomenų bazėse: Index Copernicus, EBSCO host (Academic Search Complete), Gale (Academic OneFile), ProQuest (Ulrich’s, Summon), DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERA (Excellence in Research Australia).