Pagrindinis/Mokslo žurnalų leidėjai
14 2015-05

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

|2018-09-05T13:45:43+03:002015-05-14|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ ISSN 1648-0570  Mokslinė redaktorė  dr. Viktorija Piščalkienė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro leidinys slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį.  

22 2014-12

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

|2018-09-05T13:41:55+03:002014-12-22|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

TECHNOLOGIJOS IR MENAS ISSN 2029-400X Sudarytojas dr. Andrius Gulbinas Konsultantė Inga Krakelienė   Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) – didžiausia technologinės ir meninės pakraipos kolegija Lietuvoje – siekdama užtikrinti studijų kokybę ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytus prioritetus, nuo 2010 metų leidžia periodinį mokslinį žurnalą „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“. Leidinys [...]

19 2011-12

Klaipėdos universitetas

|2018-09-05T13:38:50+03:002011-12-19|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Acta Historica Universitatis Klaipedensis   ISSN 1392-4095   Vyr. redaktorė  Silva Pocytė Andragogy  First issue was published in 2011. Archaeologia Baltica   ISSN 1392-5520  Vyr.  redaktorius  Vladas Žulkus Computational Science and Techniques    ISSN: 2029-9966  Vyr. redaktorė   Dalia Baziukė Jūra ir aplinka   ISSN 1392-785X   Vyr. redaktorius  Alfonsas Ramonas Res Humanitariae  ISSN 1822-7708  Vyr. redaktorius   Rimantas Balsys Tiltai  ISSN 1392–8600  Vyr. redaktorius  Stasys [...]

04 2011-07

MMC „Scientia Educologica“

|2018-09-05T13:23:09+03:002011-07-04|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education ISSN 1648-939X  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Journal of Baltic Science Education (JBSE)  ISSN 1648-3898  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Problems of Education  in the 21st Century ISSN 1822-7864  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Problems of Management in the 21st  Century ISSN 2029-6932  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Švietimas: politika, [...]

02 2011-02

Kauno technologijos universitetas

|2018-09-07T09:19:35+03:002011-02-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Kauno technologijos universitetą Universitetas leidžia dešimt recenzuojamų mokslo žurnalų, iš jų penki referuojami Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse.   Atnaujinta 2018 m. rugsėjo 7 d. Mokslo žurnalai Electronics and Electrical Engineering / Elektronika ir Elektrotechnika  is a peer-reviewed bimonthly research journal of Kaunas University of Technology.  ISSN 1392-1215 / [...]

27 2010-09

Šiaulių universitetas

|2019-01-21T16:05:28+02:002010-09-27|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

ACTA Humanitarica Universitatis Saulensis   ISSN 1822-7309  Vyr. redaktorius prof. Bronius Maskuliūnas. Archivum Lithuanicum  ISSN 1392-737X  Vyr. redaktorius prof. Giedrius Subačius. Pagrindinis šio žurnalo leidėjas yra Lietuvos istorijos institutas, Šiaulių universitetas yra partneris. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos  ISSN 1648-9098  Vyr. redaktorius prof. Gintaras Šaparnis. Žurnalo leidyba sustabdyta. Filologija    ISSN 1392-561X  Vyr. redaktorius  prof. Aloyzas Gudavičius. Žurnalo leidyba sustabdyta. [...]

23 2010-06

Gamtos tyrimų centras

|2018-12-17T11:00:31+02:002010-06-23|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Baltica    /  ISSN 0067–3064 / Vyr. redaktorius prof. dr. Albertas Bitinas / Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, Lithuania / e-mail: balticajournal @ gamtostyrimai.lt Botanica   /ISSN 2029-932X / Vyr. redaktorė dr. Jolita Radušienė Zoology and Ecology  / ISSN 1392 –1657/  Vyr. redaktorius dr. Harry Gorfine   Atnaujinta 2018 m. rugsėjo 10 d.  

23 2010-06

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

|2018-09-05T12:38:33+03:002010-06-23|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Baltic Forestry  ISSN 1392-1355  Vyr. redaktorius  Prof. Remigijus Ozolinčius Miškininkystė  ISSN 1392-2041   Vyr. redaktorius  Prof.  Stasys Karazija Sodininkystė ir daržininkystė   ISSN 0236-4212  Redaktorių kolegijos pirmininkas  Prof. Česlovas Bobinas Žemdirbystė=Agriculture   ISSN 1392-3196  Redaktorių kolegijos pirmininkas  Prof. Zenonas Dabkevičius  

28 2010-05

Mykolo Romerio universitetas

|2018-09-05T12:32:42+03:002010-05-28|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Baltijos aplinka / Baltic Environment   ISSN  2345-010X / eISSN 2345-0118  Vyriausieji redaktoriai: doc. dr. Pranas Mierauskas, Mykolo Romerio universitetas, doc. dr. Måns Svensson, Lundo universitetas, Švedija Darnaus vystymosi strategija ir praktika / Sustainable Development Strategy and Practice   ISSN 2029-1558 / eISSN 2029-901X  Vyr. redaktorius prof. dr. Imantas Lazdinis, Mykolo Romerio universitetas Intelektinė ekonomika   ISSN 1822-8011  / eISSN 1822-8038   Vyr. redaktorius [...]

Go to Top