01 2021-02

Lietuvos sporto universitetas

By |2021-02-01T11:21:58+02:002021-02-01|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Lietuvos sporto universitetą Lietuvos sporto universitetas leidžia  mokslines, reprezentacines knygas, monografijas, studijų literatūrą, mokslo populiarinimo leidinius, daktaro disertacijos ir tris recenzuojamus mokslo žurnalus. Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 1 d. Mokslo žurnalai Baltic Journal of Sport & Health Sciences  ISSN 2351-6496, eISSN 2538-8347 Vyr. redaktorius Marius Brazaitis Žurnale skelbiami originalūs [...]

28 2021-01

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

By |2021-01-28T13:38:28+02:002021-01-28|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Institutas leidžia keturis recenzuojamus mokslo žurnalus: Colloquia. ISSN 1823-3737 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė prof. dr. Gitana Vanagaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas), atsakingoji redaktorė dr. Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Tautosakos darbai (Folklore studies). ISSN 1392-2831 (spausdintas) Vyriausioji redaktorė doc. dr. Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Senoji Lietuvos literatūra (Early Lithuanian [...]

20 2020-08

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

By |2021-11-03T14:04:57+02:002020-08-20|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Akademija leidžia penkis recenzuojamus mokslo žurnalus: Karo archyvas ISSN 1392-6489/eISSN 2424-6123 Mokslinis redaktorius ir sudarytojas dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai ISSN 2424-6131/eISSN 2424-614X Mokslinė redaktorė ir sudarytoja doc. dr. Dileta Jatautaitė Challenges To National Defence in Contemporary Geopolitical Situation ISSN 2669-2023/e ISSN 2538-8959 Vyriausioji redaktorė  prof. dr. Svajonė Bekešienė Journal of Security and Sustainability [...]

31 2020-03

Lietuvos verslo kolegija

By |2020-03-31T17:08:40+03:002020-03-31|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Lietuvos verslo kolegija leidžia žurnalą Vadyba/Journal of Management ISSN 1648-7974, eISSN 2424-399X Leidžiamas nuo 2002 m. Siekiant išlaikyti tarptautiniam leidiniui keliamus reikalavimus straipsniai leidinyje publikuojami anglų kalba. Vadyba/Journal of Management periodiškai leidžiamas II ir IV metų ketvirčiuose. Žurnale publikuojami straipsniai yra atvirosios prieigos. Leidinys skirtas nagrinėti regioninėms ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų problemoms. Skelbiami Lietuvos aukštųjų [...]

15 2019-05

Vilniaus dailės akademija

By |2019-05-15T15:40:21+03:002019-05-15|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Vilniaus dailės akademija leidžia žurnalą Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV).  Tai periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. Jame spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžiaga. Taip pat publikuojamos jau spausdintų straipsnių ir dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos. Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų kalbomis. Išimtiniais atvejais publikacijos gali [...]

26 2019-02

VTeX

By |2020-01-27T13:15:50+02:002019-02-26|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Modern Stochastics: Theory and Applications       ISSN 2351-6046 / eISSN 2351-6054  Editors-in-Chief: Prof. Kęstutis Kubilius Prof. Yuliya Mishura Žurnalas yra indeksuojamas duomenų bazėse: Current Index to Statistics – Extended Database (CIS/ED), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI) of Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus, MathSciNet, Scopus, Scilit, Zentralblatt MATH Database (zbMATH). [...]

17 2016-08

Žurnalas „Logos“

By |2018-09-05T13:33:28+03:002016-08-17|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

LOGOS –  religijos,  filosofijos,  komparatyvistikos ir meno žurnalas ISSN 0868-7692 Vyr.  redaktorė – Dalia Marija Stančienė Vyr. redaktorės pavaduotojas – Gintautas Vyšniauskas Eina keturis kartus per metus (papildomai leidžiami teminiai žurnalo numeriai). Straipsniai pateikiami skyriams „Mokslinė mintis“, „Kultūra“, „Menas“, „Jaunųjų opusai“, recenzuojami dviejų recenzentų (mokslo daktarų). Žurnalas registruotas ir referuojamas tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse: 1. [...]

Go to Top