02 2015-12

Vilniaus universitetas

By |2024-01-24T12:08:46+02:002015-12-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Vilniaus universitetą Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas (monografijas, studijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, šaltinių publikacijas ir pan.), studijų literatūrą (vadovėlius, mokomąsias knygas, mokymo ir metodines priemones), mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas. Informacija atnaujinta 2024 m. sausio 24 d. Su Vilniaus [...]

14 2015-05

Higienos institutas

By |2023-03-29T14:49:06+03:002015-05-14|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Higienos institutą 1997 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (dabar – Higienos institutas) pradėjo leisti specializuotą periodinį laikraštį slaugytojams „Šalpusnis“. 2001 metais „Šalpusnis“ buvo pervadintas į žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“. Žurnalas leidžiamas nepertraukiamai ir pasiekia skaitytojus kartą per mėnesį. Nuo 2015 metųpublikuojami recenzuojami moksliniai straipsniai. Nuo 2020 metų liepos atviros prieigos [...]

22 2014-12

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

By |2021-02-08T12:43:53+02:002014-12-22|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Technologijos ir menas ISSN 2029-400X Vyriausioji redaktorė:  Doc. Dr. Asta Anikėnienė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) nuo 2010 metų leidžia periodinį mokslinį žurnalą „Technologijos ir menas. Tyrimai ir aktualijos“. Žurnalas skirtas publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus įvairiomis mokslo sričių tematikomis - technologijų, socialinių, humanitarinių, gamtos, žemės ūkio ir fizinių mokslų sričių. Pagrindinė šio žurnalo misija yra [...]

19 2011-12

Klaipėdos universitetas

By |2018-09-05T13:38:50+03:002011-12-19|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Acta Historica Universitatis Klaipedensis   ISSN 1392-4095   Vyr. redaktorė  Silva Pocytė Andragogy  First issue was published in 2011. Archaeologia Baltica   ISSN 1392-5520  Vyr.  redaktorius  Vladas Žulkus Computational Science and Techniques    ISSN: 2029-9966  Vyr. redaktorė   Dalia Baziukė Jūra ir aplinka   ISSN 1392-785X   Vyr. redaktorius  Alfonsas Ramonas Res Humanitariae  ISSN 1822-7708  Vyr. redaktorius   Rimantas Balsys Tiltai  ISSN 1392–8600  Vyr. redaktorius  Stasys [...]

04 2011-07

MMC „Scientia Educologica“

By |2018-09-05T13:23:09+03:002011-07-04|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education ISSN 1648-939X  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Journal of Baltic Science Education (JBSE)  ISSN 1648-3898  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Problems of Education  in the 21st Century ISSN 1822-7864  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Problems of Management in the 21st  Century ISSN 2029-6932  Vyr. redaktorius  Prof. Vincentas Lamanauskas Švietimas: politika, [...]

02 2011-02

Kauno technologijos universitetas

By |2021-03-10T10:09:46+02:002011-02-02|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Kauno technologijos universitetą Universitetas leidžia dešimt recenzuojamų mokslo žurnalų, iš jų penki referuojami su cituojamumo rodikliu Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje. Atnaujinta 2021 m. kovo 8 d. Mokslo žurnalai Elektronika ir Elektrotechnika ISSN 1392-1215 / eISSN 2029-5731 Editor in Chief Prof. Dr. Algimantas Valinevičius The peer-reviewed open access [...]

28 2010-05

Mykolo Romerio universitetas

By |2018-09-05T12:32:42+03:002010-05-28|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Baltijos aplinka / Baltic Environment   ISSN  2345-010X / eISSN 2345-0118  Vyriausieji redaktoriai: doc. dr. Pranas Mierauskas, Mykolo Romerio universitetas, doc. dr. Måns Svensson, Lundo universitetas, Švedija Darnaus vystymosi strategija ir praktika / Sustainable Development Strategy and Practice   ISSN 2029-1558 / eISSN 2029-901X  Vyr. redaktorius prof. dr. Imantas Lazdinis, Mykolo Romerio universitetas Intelektinė ekonomika   ISSN 1822-8011  / eISSN 1822-8038   Vyr. redaktorius [...]

21 2010-04

Žurnalas „Sveikatos mokslai / Health Sciences in Eastern Europe“

By |2021-01-28T13:17:54+02:002010-04-21|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Sveikatos mokslai / Health Sciences in Eastern Europe ISSN 1392-6373 Redakcinės kolegijos pirmininkas Prof. habil. dr. ALGIRDAS JUOZULYNAS (Lietuvos ergonomikos asociacija) Žurnalas Sveikatos mokslai / Health sciences yra recenzuojamas tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas skleisti naujas žinias ir informaciją apie visuomenės sveikatą, sveikatos ugdymą, ligas, klinikinius tyrimus ir klinikinius atvejus, naujas technologijas, slaugą, reabilitaciją, sveikatos ekonomiką ir [...]

26 2010-03

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)

By |2021-05-26T15:36:07+03:002010-03-26|Kategorijos: Mokslo žurnalų leidėjai|

Apie Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VILNIUS TECH) VILNIUS TECH yra vienas pažangiausių akademinių leidėjų Lietuvoje, puoselėjantis gilias leidybos tradicijas, atitinkančias aukštus šiuolaikinės akademinės leidybos standartus. Universitetas yra tarptautinio DOI fondo skaitmeninių objektų identifikatorių registracijos agentūros Crossref narys, didžiausios pasaulyje Profesionalių mokslo informacijos leidėjų (angl. The Association of Learned and Professional Society Publishers – ALPSP) [...]

Go to Top